Number of the records: 1  

Hodnotenie kvality merania

 1. Title statementHodnotenie kvality merania
  Main entry-name Obmaščík, Michal (Author)
  Another responsib. Bátora, Bohumil (Author)
  Štekláč, Dušan (Author)
  In Funkčné povrchy 2006 : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. -- Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2006. -- ISBN 80-8075-137-4. -- s.192-203
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  References (1) - skriptá
  article

  article

Number of the records: 1