Number of the records: 1  

E-learningové vzdelávanie na vysokej škole a jeho komparácia s kontaktným vyučovaním (čiastkové výsledky výskumu)

 1. Title statementE-learningové vzdelávanie na vysokej škole a jeho komparácia s kontaktným vyučovaním (čiastkové výsledky výskumu)
  Main entry-name Sawicki, Silvester (Author) - MTF Katedra humanitných vied
  Another responsib. Urbanovičová rod.Holkovičová, Kristína (Author) - MTF Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
  In SCHOLA 2007 : 8. medzinárodná vedecká konferencia, Trnava, 29.-30.11.2007. -- Trnava : AlumniPress, 2007. -- ISBN 978-80-8096-038-4. -- s.CD-ROM
  Subj. Headings e-learning
  komparácia
  výskumy
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1