Number of the records: 1  

REHVA - EPBD ( Energy Performance of Buildings Directive )

 1. Title statementREHVA - EPBD ( Energy Performance of Buildings Directive )
  Main entry-name Magyar, Zoltán, 1986- (Author) - FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Another responsib. Petráš, Dušan, 1956- (Author) - SvF Katedra technických zariadení budov
  Krajčík, Michal, 1984- (Author) - SvF Katedra technických zariadení budov
  Translated titleREHVA - EPBD ( Energy Performance of Buildings Directive )
  In Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : Zborník prednášok zo 16. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 3.-7.3. 2008. -- Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2008. -- ISBN 978-80-89216-19-2. -- s.27-34
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Year2008
  article

  article

Number of the records: 1