Number of the records: 1  

Finančná analýza vo finančnom riadení podniku

 1. Title statementFinančná analýza vo finančnom riadení podniku
  Main entry-name Horváthová, Silvia, 1981- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Urbanovičová rod.Holkovičová, Kristína (Author) - MTF Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
  In Nové trendy v manažmente : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčín, 26.-27.11.2008. -- Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. -- ISBN 978-80-8075-370-2. -- s.213-219
  Subj. Headings finančná analýza
  riadenie podniku
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2009
  article

  article

Number of the records: 1