Number of the records: 1  

Spoločenská prestíž učiteľov vysokých škôl v SR a v ČR po roku 1989

 1. Title statementSpoločenská prestíž učiteľov vysokých škôl v SR a v ČR po roku 1989
  Main entry-name Jakóczy, Ladislav, 1982- (Author) - MTF Katedra humanitných vied
  In Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti. -- Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. -- ISBN 978-80-8105-106-7. -- s.47-59
  Subj. Headings vysoké školy
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2010
  article

  article

Number of the records: 1