Number of the records: 1  

Požiarna bezpečnosť tunelov, legislatíva na Slovensku a v zahraničí

 1. Title statementPožiarna bezpečnosť tunelov, legislatíva na Slovensku a v zahraničí
  Main entry-name Ledényiová, Tatiana, 1962- (Author) - SvF Katedra geotechniky
  Another responsib. Chabroňová, Jana, 1959- (Author) - SvF Katedra geotechniky
  Translated titleFire safety of tunnels, the legislative in Slovakia and other countries
  In Pozemné komunikácie a dráhy. Aplikácia nových legislatívnych predpisov a noriem v dopravnom staviteľstve : 5. konferencia s medzinárodnou účasťou.Herľany,SR,6.-7.10.2009. -- Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. -- ISBN 978-80-553-0328-4. -- s.51-56
  Subj. Headings fire safety
  normy a predpisy
  požiarna bezpečnosť
  standard
  tunel
  tunnel
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

Number of the records: 1