Number of the records: 1  

Zvyšovanie kvality stratégie SZP s využitím exaktných metód - I. (Globalizácia verzus zložitosť rozhodovacích situácií)

 1. Title statementZvyšovanie kvality stratégie SZP s využitím exaktných metód - I. (Globalizácia verzus zložitosť rozhodovacích situácií)
  Main entry-name Drieniková, Katarína, 1986- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Hrdinová, Gabriela, 1975- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Naňo, Tomáš, 1986- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Sakál, Peter, 1951- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Sekera, Branislav (Author) - MTF Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
  In Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : 4. ročník medzinárodného vedeckého seminára, 12 - 13 apríl 2011, Trnava. -- Trnava : AlumniPress, 2011. -- ISBN 978-80-8096-143-5. -- s.64-68
  Subj. Headings globalizácia
  strategické rozhodovanie
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2011
  article

  article

Number of the records: 1