Number of the records: 1  

Využitie metód multikriteriálneho rozhodovania pri tvorbe stratégie udržateľného rozvoja podnikov

 1. Title statementVyužitie metód multikriteriálneho rozhodovania pri tvorbe stratégie udržateľného rozvoja podnikov
  Main entry-name Sekera, Branislav (Author) - MTF Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Hrdinová, Gabriela, 1975- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  In Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi : Sborník z konference konané dne 29.března 2011, Zlín, ČR. -- Praha : ČSOP, 2011. -- ISBN 978-80-260-0023-5. -- s.381-392
  Subj. Headings udržateľný rozvoj
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2011
  References (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1