Number of the records: 1  

E-learning v technických odborných predmetoch

 1. Title statementE-learning v technických odborných predmetoch : Dizertačná práca
  Main entry-name Kvasnica, Ondrej, 1983- (Author) - MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (Thesis advisor) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Translated titleE-learning in Professional Technical Subjects
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  Phys.des.89 s., autoreferát, CD-ROM
  NoteŠtudijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika. Študijný program: Didaktika technických profesijných predmetov
  Subj. Headings e-learning
  computer literacy
  počítačová gramotnosť
  pedagogický výskum
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63826
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M080332M*DzP-226Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1