Number of the records: 1  

Štúdium miktroštruktúry a mechanických vlastností silumínu Al-Si12 s prihliadnutím na spôsoby odlievania

 1. Title statementŠtúdium miktroštruktúry a mechanických vlastností silumínu Al-Si12 s prihliadnutím na spôsoby odlievania
  Main entry-name Krafský, Roman, 1983- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Sojka, Jaroslav, 1983- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Chaus, Alexander 1954- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Translated titleStudy of microstructure and mechanical properties of Al-Si12 silumin with respect to casting methods
  In Technológia 2011 = Technology 2011 : Zborník abstraktov z 12. medzinárodnej konferencie. Bratislava, 13. 9. 2011 + CD s plnými textami príspevkov. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. -- ISBN 978-80-227-3545-2. -- s.200-202
  Subj. Headings odlievanie
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2011
  article

  article

Number of the records: 1