Number of the records: 1  

Pokroky vo výrobe železanov taveninovou elektrolýzou

 1. Title statementPokroky vo výrobe železanov taveninovou elektrolýzou
  Main entry-name Kerekeš, Kamil, 1987- (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Another responsib. Foltinovič, Tomáš, 1987- (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Hrnčiariková, Lucia, 1982- (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Híveš, Ján, 1963- (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Translated titleAdvance in Ferrates(VI) Production by molten Salts Electrolysis
  In 54. Medzinárodná galvanická konferencia : Zborník prednášok. 12. - 13. jún 2012, Kočovce. SR. -- Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2012. -- ISBN 978-80-227-3719-7. -- s.67-73
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2012
  article

  article

Number of the records: 1