Number of the records: 1  

The influence of the building industry on protection of the living environment

 1. Title statementThe influence of the building industry on protection of the living environment
  Main entry-name Baran, Dušan, 1954- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Ranuša, Martin (Author)
  Kajanová, Jana, 1974- (Reviewer) - FCHPT Oddelenie manažmentu
  In Horizonty podnikateľského prostredia. Business Environment Horizons [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia, Bratislava, SR, 7. december 2012. -- Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. -- ISBN 978-80-223-3347-4. -- s.14-19
  Subj. Headings building industry
  urbanization
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2012
  article

  article

Number of the records: 1