Number of the records: 1  

Adaptácia bakteriálnych kmeňov izolovaných zo sedimentov Strážskeho kanála a okolia Chemka Strážske v prítomnosti polychlórovaných bifenylov (PCB)

 1. Title statementAdaptácia bakteriálnych kmeňov izolovaných zo sedimentov Strážskeho kanála a okolia Chemka Strážske v prítomnosti polychlórovaných bifenylov (PCB)
  Main entry-name Murínová, Slavomíra, 1985- (Author) - FCHPT Oddelenie biochemickej technológie
  Another responsib. Dercová, Katarína, 1955- (Author) - FCHPT Oddelenie biochemickej technológie
  Dudášová, Hana, 1984- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Lukáčová, Lucia, 1982- (Author) - FCHPT Oddelenie biochemickej technológie
  Translated titleThe adaptation of bacterial strains isolated from the sediments of Strážsky canal in the presence of polychlorinated biphenyls (PCBs)
  In Zborník prednášok zo VII.konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava 22.- 23. mája 2013. -- ISBN 978-80-89062-90-4. -- , s.197-202
  LanguageSlovak
  Document kindXXX
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1