Number of the records: 1  

Vodohospodársky spravodajca

 1. Title statementVodohospodársky spravodajca
  Year, No.Roč. 56, č. 7-8, rok 2013
  Issue data2013
  Issue dataBratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
  Collective Record/Entry Vodohospodársky spravodajca :
  Document kindBRR - ročník a/alebo číslo časopisu
  References (2) - článok
  journal

  journal

Number of the records: 1