Number of the records: 1  

Základné požiadavky pre aplikáciu tvrdých povlakov na konvexno-konkávnom ozubení

 1. Title statementZákladné požiadavky pre aplikáciu tvrdých povlakov na konvexno-konkávnom ozubení
  Main entry-name Míšaný, Juraj, 1987- (Author) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Another responsib. Brosz, Michal, 1986- (Author) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Budiský, Roman, 1985- (Author) - SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality
  Bošanský, Miroslav, 1953- (Author) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Translated titleBasic requirements for the application of hard coating on the convex-concave gear
  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Nitra, 23.5. 2013. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. -- ISBN 978-80-552-1020-9. -- s.CD-ROM, s. 99-102
  Subj. Headings gears
  fatigue
  ozubenie
  tvrdé kovové povlaky
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1