Number of the records: 1  

Measurement of coeficient of friction between head and socket of the endoprosthesis of hip joint

 1. CREPC201502 CREPC201503 CREPC201506
  Title statementMeasurement of coeficient of friction between head and socket of the endoprosthesis of hip joint
  Main entry-name Haringová, Andrea, 1985- (Author) - SjF Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení
  Another responsib. Prikkel, Karol, 1951- (Author) - SjF Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení
  Stračár, Karol, 1956- (Author) - SjF Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení
  In Riadenie tekutinových systémov 2014 : zborník abstraktov zo 14. medzinárodnej vedeckej a odbornej konferencie. Trenčianske Teplice, Slovensko, 15.10.-17.10. 2014. -- Žilina : Hydropneutech, 2014. -- ISBN 978-80-970897-7-1. -- s. 20
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2014
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.