Number of the records: 1  

Removal of arsenic and antimony from water with cerium dioxide and GEH

 1. CREPC201502 CREPC201503 CREPC201506
  Title statementRemoval of arsenic and antimony from water with cerium dioxide and GEH
  Main entry-name Ilavský, Ján, 1958- (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. Barloková, Danka, 1956- (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Šimko, Viliam (Author)
  Kapusta, Ondrej, 1982- (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleOdstraňovanie arzénu a antimónu z vody oxidom ceričitým a GEH
  In Aktuální vodohospodářské problémy [195 s.] / Aktuální vodohospodářské problémy. -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. -- ISBN 978-80-248-3541-9. -- S. 121-127
  Subj. Headings drinking water
  odstraňovanie antimónu
  odstraňovanie arzénu
  pitná voda
  removal of antimony
  removal of arsenic
  sorpčné materiály
  sorption materials
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2014
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.