Number of the records: 1  

Rizikové faktory a indikátory vnútorného prostredia budov. Risk factors and indicators of indoor environment

 1. Title statementRizikové faktory a indikátory vnútorného prostredia budov. Risk factors and indicators of indoor environment
  Main entry-name Kellerová, Eva (Author)
  Another responsib. Balog, Karol, 1949- (Author) - MTF Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
  Rusko, Miroslav, 1953- (Author) - MTF Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
  In Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V : Časť B: Ostatné príspevky. -- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2004. -- ISBN 80-228-1332-X. -- s.81-86
  Subj. Headings prostredie budov
  rizikové faktory
  LanguageSlovak ; English
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

Number of the records: 1