Number of the records: 1  

Define and Measure of Quality

 1. Title statementDefine and Measure of Quality
  Main entry-name Borovička, Milan, 1935- (Author) - MTF Katedra obrábania a montáže
  Another responsib. Urdziková, Jana (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Janáč, Alexander, 1939- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  In ISIST 2004. -- Harbin : Harbin Institute of Technology Press, 2004
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1