Number of the records: 1  

Zváranie neželezných kovov fázovým laserom. Welding of non-ferrous metals by phase laser

 1. Title statementZváranie neželezných kovov fázovým laserom. Welding of non-ferrous metals by phase laser
  Main entry-name Remeňová, Petra (Author) - MTF Katedra zvárania
  Another responsib. Kvasna, Ľuboš (Author) - MTF Katedra zvárania
  Turňa, Milan (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  In Nové smery vo výrobných technológiách 2004 = New Ways in Manufacturing Technologies 2004 : Zborník referátov. Proceedings. -- Prešov : Technická univerzita v Košiciach, 2004. -- ISBN 80-8073-136-5. -- s.209-212
  Subj. Headings zváranie kovov
  laser
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  References (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1