Number of the records: 1  

Validácia dátových skladov z hľadiska existujúcich noriem a smerníc. Validation of data warehouses in term of significant standards and guidelines

 1. Title statementValidácia dátových skladov z hľadiska existujúcich noriem a smerníc. Validation of data warehouses in term of significant standards and guidelines
  Main entry-name Tanuška, Pavol, 1966- (Author) - MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
  Another responsib. Schreiber, Peter, 1960- (Author) - MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
  In Process Control 2004 : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. -- ISBN 80-7194-662-1. -- s.R284/1-6
  Subj. Headings validácia dátových skladov
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.