Number of the records: 1  

Determining of parameters of quality

 1. Title statementDetermining of parameters of quality
  Main entry-name Áčová, Miroslava, 1981- (Author) - MTF Katedra obrábania a montáže
  Another responsib. Borovička, Milan, 1935- (Author) - MTF Katedra obrábania a montáže
  Janáč, Alexander, 1939- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Kleinedler, Peter, 1980- (Author) - MTF Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom
  In CO-MAT-TECH 2005 : Proceedings/ International Scientific Conference, 13th, Trnava, Slovak Republic ,20-21 October 2005. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2005. -- ISBN 80-227-2286-3. -- s.3-6
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  References (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1