Number of the records: 1  

Stanovenie parametrov kvality. Determine of parameters of quality

 1. Title statementStanovenie parametrov kvality. Determine of parameters of quality
  Main entry-name Áčová, Miroslava, 1981- (Author) - MTF Katedra obrábania a montáže
  Another responsib. Borovička, Milan, 1935- (Author) - MTF Katedra obrábania a montáže
  Janáč, Alexander, 1939- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  In Funkčné povrchy 2005 : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. -- Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2005. -- ISBN 80-8075-064-5. -- s.11-14
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  References (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1