Number of the records: 1  

Návrh zefektívnenia riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku ETI ELB s. r. o., Báhoň

 1. Title statementNávrh zefektívnenia riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku ETI ELB s. r. o., Báhoň
  Main entry-name Budajová, Lucia, 1991- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Drahňovský, Juraj, 1980- (Thesis advisor)
  Translated titleProposal of arragements for stockholding and warehousing management efficiency for company ETI ELB
  Issue data2015
  FacultyMTF
  Date of acceptation02.06.2015
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programI-PMA
  Subj. Headingsskladovanie
  spádové regály
  ABC analýza
  mobilné regály
  ABC analysis
  stock holding
  gravity shelves
  moviracks
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110639
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-12147Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1