Number of the records: 1  

Návrh odporúčaní na zdokonalenie riadenia projekčných operácií ultrazvukových zariadení na zváranie plastov v Emerson, a. s

 1. Title statementNávrh odporúčaní na zdokonalenie riadenia projekčných operácií ultrazvukových zariadení na zváranie plastov v Emerson, a. s.
  Main entry-name Kadlec, Tomáš (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Lenhardtová, Zuzana (Thesis advisor)
  Translated titleMeasures proposal for improvement management of design operation ultrasonic welding equipment for plastic in Emerson a.s.
  Issue data2015
  FacultyMTF
  Date of acceptation24.06.2015
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. Headingsprojektové riadenie
  metódy plánovania
  zefektívňovanie
  project management
  planning methods
  streamlining,
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121081
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-7257Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1