Number of the records: 1  

GPU-Accelerated Model-Based Measuring Methods for Investigation of Cardiac Electrical Activity

 1. Title statementGPU-Accelerated Model-Based Measuring Methods for Investigation of Cardiac Electrical Activity : dát. obhajoby 25.8.2016, č. ved. odboru 5-2-54
  Main entry-name Kaľavský, Peter Z9 (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Another responsib. Tyšler, Milan (Thesis advisor)
  Translated titlePoužitie grafických procesorov na urýchlenie modelovo-založených meracích metód na vyšetrovanie elektrickej aktivity srdca
  Issue dataBratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FacultyFEI
  Date of acceptation25.08.2016
  Degreee discipline5.2.54. meracia technika
  Degree programD-MERT
  Phys.des.149 s., príl., AUTOREF. 2016, 29 s.
  Subj. Headingsmatematické modelovanie
  elektrofyziológia srdca
  anizotropické srdcové tkanivo
  eikonalová rovnica
  modelovanie aktivácie srdca
  zvodové pole
  modelovanie EKG
  paralelné výpočty na GPU
  modelovo-orientovaná diagnostika srdca
  mathematical modeling
  cardiac electrophysiology
  anisotropic cardiac tissue
  eikonal equation
  modeling of cardiac activation
  lead field approach
  modeling of ECG
  parallel computations on the GPU
  model-based cardiac diagnostics
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124461
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284ED01549E*ZP- 414Fakulta elektrotechniky a informatikyKnižnica FEI

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.