Number of the records: 1  

Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach MIKROTECH, s.r.o

 1. Title statementNávrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach MIKROTECH, s.r.o.
  Main entry-name Lišaník, František Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Koltnerová, Kristína Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleDesign the project to help improve the system of the assessment of employees in Mikrotech s r.o. company
  Issue data2017
  FacultyMTF
  Date of acceptation31.05.2017
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programI-PMA
  Subj. Headingshodnotenia zamestnancov
  metódy hodnotenia
  kritéria hodnotenia
  hodnotiteľ
  hodnotený
  assessment of employees
  the assessment methods
  assessment criteria
  assessor
  assessed
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129938
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-13253Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1