Number of the records: 1  

Lučenec – Tuhárske námestie

 1. Title statementLučenec – Tuhárske námestie
  Main entry-name Fuckuláková, Natália (Author) - FA Ústav urbanizmu a územného plánovania
  Another responsib. Bašová, Silvia Z2 (Thesis advisor) - FA Ústav urbanizmu a územného plánovania
  Translated titleTuhár Square - Lučenec
  Issue data2017 Bratislava
  FacultyFAR
  Date of acceptation08.06.2017
  Degreee discipline5.1.1. architektúra a urbanizmus
  Degree programB-AU
  Subj. Headingsatraktivita
  centrum
  verejný priestor
  námestie
  forma
  mierka
  public space
  square
  attractiviness
  centrum
  form
  scale
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111421 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85D30AFD358849054C9ABA4E20A9
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1