Number of the records: 1  

Terapeutické metódy pri onkologických ochoreniach \\ (fyzikálno - chemické aspekty)

 1. Title statementTerapeutické metódy pri onkologických ochoreniach \\ (fyzikálno - chemické aspekty)
  Main entry-name Marčeková, Michaela (Author) - FCHPT Oddelenie chemickej fyziky
  Another responsib. Holá, Oľga Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie chemickej fyziky
  Translated titleTherapeutic methods in oncological diseases (physicochemical aspects)
  Issue data2017
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation10.07.2017
  Degreee discipline4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie
  Degree programB-CHEMAT
  Subj. Headingsterapeutické metódy
  aplikácia metód
  hormóny
  ionizujúce žiarenie
  ožarovanie
  imunita
  chemoterapeutické liečivá
  irradiation
  hormones
  chemotherapeutic drugs
  therapeutic methods
  ionizing radiation
  immunity
  application of methods
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118544
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1