Number of the records: 1  

Kalibrácia viacotvorových tlakových sond

 1. Title statementKalibrácia viacotvorových tlakových sond
  Main entry-name Vavro, Peter (Author) - SjF Ústav energetických strojov a zariadení
  Another responsib. Bereznai, Jozef Z1 (Thesis advisor) - SjF Ústav energetických strojov a zariadení
  Translated titleCalibration of multihole pressure probes
  Issue data2017
  FacultySJF
  Date of acceptation12.06.2017
  Degreee discipline5.2.6. energetické stroje a zariadenia
  Degree programB-ESZ
  Subj. Headingsrýchlosť prúdenia tekutiny
  viacotvorová tlaková sonda
  kalibrácia
  multihole probe
  calibration
  fluid velocity
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133159
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284J045163J* 2633/BPStrojnícka fakultasklad

Number of the records: 1