Number of the records: 1  

Fyzikálno-mechanické vlastnosti fóliových povlakových hydroizolačných materiálov aplikovaných na strechy v kontexte ÚV degradácie

 1. Title statementFyzikálno-mechanické vlastnosti fóliových povlakových hydroizolačných materiálov aplikovaných na strechy v kontexte ÚV degradácie
  Main entry-name Kováč, Jozef (Author) - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Another responsib. Palko, Milan Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Translated titlePhysical-mechanical properties of waterproofing materials applied to roofs in the context of UV degradation
  Issue data2022
  FacultySVF
  Date of acceptation06.06.2022
  Degreee disciplinestavebníctvo
  Degree programD-TKPS4
  Subj. HeadingsPVC-P
  UV degradácia
  vlhkosť
  testovanie
  PVC-P
  UV degradation
  humidity
  testing
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145692
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  book

  book


Number of the records: 1