Number of the records: 1  

Návrh nového zváracieho prípravku robotizovaného pracoviska ABB pre regálové nosníky vo firme AJ Metal Design a.s

 1. Title statementNávrh nového zváracieho prípravku robotizovaného pracoviska ABB pre regálové nosníky vo firme AJ Metal Design a.s.
  Main entry-name Markuš, Matej (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Pecháček, František (Thesis advisor)
  Translated titleDesign of a new welding clamping device for ABB robotic workstation for racking beam at AJ Metal Design a.s.
  Issue data2018
  FacultyMTF
  Date of acceptation05.06.2018
  Degreee discipline5.2.51. výrobné technológie
  Degree programI-PPN
  Subj. Headingszvárací prípravok
  robot
  robotizované pracovisko
  technologická konštrukcia
  robot
  robotic workstation
  welding clamping device
  technological construction
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140060
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-13534Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1