Number of the records: 1  

Analýza efektívnosti redukčných objektov na stokovej sieti a ich vplyv na environmentálne prostredie

 1. Title statementAnalýza efektívnosti redukčných objektov na stokovej sieti a ich vplyv na environmentálne prostredie.
  Main entry-name Borák, Adrián (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. Hrudka, Jaroslav Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleAnalysis of the effectiveness of regulatin objects at the sewer network and their effect on environment
  Issue data2018
  FacultySVF
  Date of acceptation05.06.2018
  Degreee discipline5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo
  Degree programI-VSH
  Subj. Headingsvsakovacie objekty
  dažďové vody
  vsakovanie
  infiltration
  infiltration objects
  rainwater
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137693
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1