Number of the records: 1  

Syntéza koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych O a N-ligandov

 1. Title statementSyntéza koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych O a N-ligandov
  Main entry-name Kováčová, Andrea (Author) - FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie
  Another responsib. Herich, Peter Z8 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie
  Translated titleSynhesis of titanium coordination compounds derived from salicylic acid and different O and N-ligands
  Issue data2019
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation17.06.2019
  Degreee discipline5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia
  Degree programB-CHEMAT
  Subj. Headingsprotirakovinová aktivita
  titánový complex
  salicylová kyselina
  anticancer activity
  titanium complex
  salicylic acid
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139992
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1