Number of the records: 1  

Simulácie mobilných ad hoc sietí z pohľadu vrstvy smerovacieho protokolu

 1. Title statementSimulácie mobilných ad hoc sietí z pohľadu vrstvy smerovacieho protokolu
  Main entry-name Andráš, Radovan (Author) - FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
  Another responsib. Filipek, Jozef Z3 (Thesis advisor) - FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
  Translated titleSimulations of mobile ad hoc networks in terms of routing protocols layer
  Issue data2018
  FacultyFIIT
  Date of acceptation19.06.2018
  Degreee discipline9.2.4. počítačové inžinierstvo
  Degree programB-IT
  Subj. Headingsad hoc
  simulácia
  aodv
  dymo
  smerovacie protokoly
  ad hoc
  simulation
  aodv
  dymo
  routing protocols
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131650
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  I*BAP9/18Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služiebIn-Library Use Only

Number of the records: 1