Number of the records: 1  

Posúdenie vhodnosti nasadenia technológií vkladania dodatočných nepriepustných vrstiev v porovnaní s technológiou bezdrôtového odvlhčovania z pohľadu pamiatkovej obnovy

 1. Title statementPosúdenie vhodnosti nasadenia technológií vkladania dodatočných nepriepustných vrstiev v porovnaní s technológiou bezdrôtového odvlhčovania z pohľadu pamiatkovej obnovy
  Main entry-name Šťastný, Patrik (Author) - SvF Katedra technológie stavieb
  Another responsib. Makýš, Oto Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra technológie stavieb
  Translated titleExamination of the Effectivity of use of Technologies of Inserting of Impervious Layers Compared with the Technology of Wireless Sanitation
  Issue data2022
  FacultySVF
  Date of acceptation26.08.2022
  Degreee disciplinestavebníctvo
  Degree programD-TS4
  Subj. Headingssanácia
  vzlínajúca vlhkosť
  sanačné zásahy
  technológia bezdrôtového odvlhčovania
  zasolenie historických konštrukcií
  injektáž
  technológie dodatočných nepriepustných vrstiev
  historické konštrukcie
  zarážanie nehrdzavejúcich plechov
  podrezávanie
  remediation
  technologies of additional impermeable layers
  rising damp
  remediation interventions
  historical constructions
  driving of stainless sheets
  undercutting
  grouting
  wireless dehumidification technology
  salinization of historical constructions
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152582
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  book

  book


Number of the records: 1