Number of the records: 1  

Algoritmy na dekódovanie náhodného lineárneho kódu

 1. Title statementAlgoritmy na dekódovanie náhodného lineárneho kódu
  Main entry-name Kiska, Peter (Author) - FEI Ústav informatiky a matematiky
  Another responsib. Fabšič, Tomáš Z1 (Thesis advisor) - FEI Ústav informatiky a matematiky
  Translated titleAlgorithms for decoding random linear codes
  Issue dataBratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FacultyFEI
  Date of acceptation08.06.2020
  Degreee disciplineinformatika
  Degree programI-API
  Phys.des.59 s.
  Subj. Headingsdekódovanie pomocou informačnej množiny
  Sternov algoritmus
  lineárny kód
  post-kvantová kryptografia
  dekódovací algoritmus
  linear code
  post-quantum cryptography
  Stern's algorithm
  Information set decoding
  decoding algorithm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttps://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81B8C7E3C61A011F1239311BFB16&seo=CRZP-detail-kniha
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1