Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie budovania značky zamestnávateľa podniku HKS Forge, s.r.o

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie budovania značky zamestnávateľa podniku HKS Forge, s.r.o.
  Main entry-name Hýbelová, Barbora (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Vaňová, Jaromíra Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal for measures to improve employers' branding HKS Forge, s.r.o.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation15.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. Headingspersonálny marketing
  značka
  značka zamestnávateľa
  brand
  employer branding
  personnel marketing
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141570
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8849Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1