Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Main entry-name Beckerová, Sára (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Stareček, Augustín Z3 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures to improve the adaptation of employees in conditions of PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation15.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. Headingsadaptačný program
  personálny manažment
  sociálna adaptácia
  adaptácia na podnikovú kultúru
  pracovná adaptácia
  adaptation to corporate culture
  adaptation program
  personnel management
  work adaptation
  social adaptation
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141412
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8765Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1