Number of the records: 1  

Automated Tool for Inherently Safer Design of Chemical Plants

 1. Title statementAutomated Tool for Inherently Safer Design of Chemical Plants
  Main entry-name Rosa, Igor (Author) - FCHPT Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
  Another responsib. Janošovský, Ján Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
  Translated titleAutomatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation24.06.2020
  Degreee disciplinechemické inžinierstvo a technológie
  Degree programI-CHEI
  Subj. Headingsnebezpečenstvo
  automatizované určenie
  inherentná bezpečnosť
  indexové metódy
  softvérový nástroj
  procesné alternatívy
  zložitosť
  inherent safety
  process alternatives
  hazard
  complexity
  automated assessment
  index methods
  software tool
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150795
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.