Number of the records: 1  

Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku ENVIRAL, a.s

 1. Title statementNávrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku ENVIRAL, a.s.
  Main entry-name Gutová, Liliana (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Homokyová, Mária Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleThe proposal to use the social fund as a source of financing social policy and as motivation for employees in the company Enviral a.s.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation30.06.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PPP
  Subj. Headingssociálny fond
  motivácia
  sociálna politika
  social fund
  motivation
  social policy
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151965
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14215Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1