Number of the records: 1  

Návrh opatrení v oblasti vedenia ľudí a motivácie zamestnancov v práci manažéra v podniku ZF Slovakia, a.s

 1. Title statementNávrh opatrení v oblasti vedenia ľudí a motivácie zamestnancov v práci manažéra v podniku ZF Slovakia, a.s.
  Main entry-name Hírešová, Mária Klára (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Homokyová, Mária Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures in the area of leadership and motivation employees in the work of manager in the company ZF Slovakia, a.s.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation13.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. Headingsvedenie ľudí
  motivácia
  manažér
  poskytované benefity
  leadership
  motivation
  manager
  provided benefits
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141365
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8830Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1