Number of the records: 1  

Explicit Model Predictive Control Design for Heat Exchanger

 1. Title statementExplicit Model Predictive Control Design for Heat Exchanger
  Main entry-name Galčíková, Lenka (Author) - FCHPT Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
  Another responsib. Oravec, Juraj Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Translated titleNávrh explicitného prediktívneho riadenia pre výmenník tepla
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation23.06.2020
  Degreee disciplinekybernetika
  Degree programI-AICHP
  Subj. Headingsoptimalizačný problém
  explicitný zákon riadenia
  kvalita riadenia
  výpočtová zložitosť
  explicitné prediktívne riadenie
  výmenník tepla
  explicit model predictive control
  heat exchanger
  optimization problem
  explicit control law
  control performance
  computational complexity
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150720
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1