Number of the records: 1  

Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok

 1. Title statementVývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok
  Main entry-name Trautenberger, Rudolf (Author) - FCHPT Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
  Another responsib. Oravec, Juraj Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Translated titleSoftware Development for Computing Properties of Chemical Compounds
  Issue data2020
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation23.06.2020
  Degreee disciplinekybernetika
  Degree programI-AICHP
  Subj. Headingsrúrový chemický reaktor
  modelovanie
  vývoj softvéru
  používateľsky-priateľské prostredie
  mathematical modelling
  tubular chemical reactor
  software development
  userfriendly interface
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150815
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1