Number of the records: 1  

MotoShield: Vývoj programátorského rozhrania, identifikácia, riadenie a úprava didaktického prístroja na riadenie rýchlosti motorov

 1. Title statementMotoShield: Vývoj programátorského rozhrania, identifikácia, riadenie a úprava didaktického prístroja na riadenie rýchlosti motorov
  Main entry-name Boldocký, Ján (Author) - SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  Another responsib. Takács, Gergely Z1 (Thesis advisor) - SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  Translated titleMotoShield: Developing an Application Programming Interface, System Identification, Control and Modification of a Didactic Device for Motor Speed Control
  Issue data2020
  FacultySJF
  Date of acceptation07.07.2020
  Degreee disciplinekybernetika
  Degree programB-AISP
  Subj. Headingsapplication programming interface
  MotoShield
  system identification
  Arduino
  DC motor
  PID controller
  identifikácia
  Arduino
  programátorské rozhranie
  jednosmerný motor
  PID regulátor
  MotoShield
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143385
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284J046472J* 3262/DBPStrojnícka fakultasklad

Number of the records: 1