Number of the records: 1  

Návrh využitia faktorov podnikovej kultúry na motiváciu zamestnancov v Dell s.r.o

 1. Title statementNávrh využitia faktorov podnikovej kultúry na motiváciu zamestnancov v Dell s.r.o.
  Main entry-name Šemnická, Lenka Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Vaňová, Jaromíra Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal for the use of corporate culture factors to motivate employees at Dell s.r.o.
  Issue data2021
  FacultyMTF
  Date of acceptation08.06.2021
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PPP
  Subj. Headingszamestnanci
  podniková kultúra
  motivácia
  corporate culture
  motivation
  employees
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158235
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14785Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1