Number of the records: 1  

Zhodnotenie obnoviteľných zdrojov rozvoja vybranej krajinnej oblasti Slovenska – okolie Orechovej Potône

 1. Title statementZhodnotenie obnoviteľných zdrojov rozvoja vybranej krajinnej oblasti Slovenska – okolie Orechovej Potône
  Main entry-name Dziak, Daniel Z4 (Author) - Ústav manažmentu STU
  Another responsib. Chodasová, Zuzana Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
  Translated titleEvaluation of renewable resources and development of the Slovak landscape area – Orechová Potôň
  Issue data2021
  Faculty902020
  Date of acceptation10.06.2021
  Degreee disciplinepriestorové plánovanie
  Degree programI-PP
  Subj. HeadingsObnoviteľné zdroje energie
  Potenciál obnoviteľných zdrojov energie
  Bariéry obnoviteľných zdrojov energie
  Ekonomická efektívnosť
  Renewable energy sources
  Potential of renewable energy sources
  Barriers to renewable energy sources
  Economic efficiency
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157276
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1