Number of the records: 1  

Pekarovičová, Martina, 1994

 1. Record number0014759
  Date27.03.2020
  Personal namePekarovičová, Martina, 1994-
  AIS ID71697
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2013 - 15.07.2015
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 14.09.2015 - 20.06.2016
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2016 - 18.07.2018
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2018 - 06.06.2019
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca