Number of the records: 1  

Kowalski, Tomáš

 1. Record number0020249
  Date18.01.2017
  Personal nameKowalski, Tomáš
  Súčasné pracovisko(Z5 - autor zo SR, nie je pracovníkom STU)
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - výskumná správa
  (1) - xxxx
  person

  person

Number of the records: 1