Number of the records: 1  

Štofková, Zuzana

 1. Record number0029842
  Date13.03.2018
  Personal nameŠtofková, Zuzana
  Súčasné pracovisko(Z5 - autor zo SR, nie je pracovníkom STU)
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (2) - článok
  person

  person

Number of the records: 1